Medjunarodni kamionski transport Niš se bavi i organizacijom transporta, na području Evrope, Turske i bivših zemalja SSR . Preduzeće MGV pored GPS satelitskog praćenja se bavi i organizacijom transporta, na području Evrope, Turske i bivših zemalja SSR. Preduzeće ima stalno zaposleni stručni kadar koji je zahvaljujući nesebičnom angažovanju osnivača i ulaganju u stručno osposobljavanje kroz praćenje i pravilno tumačenje svih spoljno trgovinskih propisa, uz uvođenje potrebnih inovacija, u mogućnosti da udovolji na najbolji način svakom zahtevu svojih klijenata. Svoje usluge vršimo veoma kvalitetno i pouzdano uz poštovanje svih unapred dogovorenih vremenskih rokova. MGV Medjunarodni kamionski transport Niš  Sebi smo postavili jasne ciljeve koje do sada ispunjavamo postepeno, polako i sigurno, a to su: korektnost i sigurnost u poslovanju, finansijska stabilnost preduzeća, učvršćivanje već postojećih poslovnih veza, započinjanje saradnji sa novim klijentima, povećanje voznog parka i broja zaposlenih. Sebi smo postavili jasne ciljeve koje do sada ispunjavamo postepeno, polako i sigurno, a to su: korektnost i sigurnost u poslovanju, finansijska stabilnost preduzeća, učvršćivanje već postojećih poslovnih veza, započinjanje saradnji sa novim klijentima, povećanje voznog parka i broja zaposlenih.

MEĐUNARODNI TRANSPORT ROBE
MGV D.O.O

Preduzeće MGV pored GPS satelitskog praćenja se bavi i organizacijom transporta, na području Evrope, Turske i bivših zemalja SSR. Preduzeće ima stalno zaposleni stručni kadar koji je zahvaljujući nesebičnom angažovanju osnivača i ulaganju u stručno osposobljavanje kroz praćenje i pravilno tumačenje svih spoljno trgovinskih propisa, uz uvođenje potrebnih inovacija, u mogućnosti da udovolji na najbolji način svakom zahtevu svojih klijenata.

Svoje usluge vršimo veoma kvalitetno i pouzdano uz poštovanje svih unapred dogovorenih vremenskih rokova.

Sebi smo postavili jasne ciljeve koje do sada ispunjavamo postepeno, polako i sigurno, a to su: korektnost i sigurnost u poslovanju, finansijska stabilnost preduzeća, učvršćivanje već postojećih poslovnih veza, započinjanje saradnji sa novim klijentima, povećanje voznog parka i broja zaposlenih.

medjunarodni kamionski transport Nis

MGV međunarodni transport

  • Evropa / Turska / SSR

  • Mercedes / Volvo

  • Vršimo usluge transporta do 25t

  • Dostupna tehnička podrška